Biografie
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten

Biografieën van de website over Griekse Muziek

Overzicht van biografieën

Op deze pagina vindt u een overzicht van de biografische gegevens die we ter beschikking hebben en dat zijn er ondertussen, samen met de beschrijvingen van groepjes, reeds honderdvijfennegentig.

Er zijn twee soorten biografieën, al naar gelang de aanleiding om ze te schrijven.

De overgrote meerderheid hebben we geschreven omdat het onderwerp van de bio naar de Lage Landen kwam om een concert te geven. Daarom noemen we dit een "concertbiografie" , kwestie van het kind een naam te geven.

Daarnaast zijn er ook de "historische biografieën" . Die gaan over personen die niet zelf hierheen kwamen, maar die wel het onderwerp waren van een huldebetoon, gebracht door iemand anders. Het zijn meestal componisten of zangers die een rol van betekenis hebben gespeeld in de geschiedenis van de Griekse muziek - anders krijg je zo geen huldebetoon. Deze "historische biografieën" staan onderaan de pagina.

"Concertbiografieën"

Er staan ook nog een heleboel gegevens bij de beschrijvingen van de concerten. U vindt die via de agenda (gebruik de "jaarknoppen" bovenaan voor concerten die al voorbij zijn). De bedoeling is om deze beschrijvingen geleidelijk en gestructureerd over te brengen naar de rubriek achtergrond, en eventueel nog wat bij te werken, maar aan deze rubriek wordt continu gewerkt. Gemakkelijkheidshalve geven we hierna een alfabetische opsomming van die biografieën die reeds op de maandoverzichten bij de beschrijvingen van een concert verschenen zijn, met een link naar de desbetreffende pagina.

Bovendien hebben we hier en daar nog een bondige omschrijving van muziekgroepen of zangkoren:

Historische biografieën

Onderstaande biografieën hebben betrekking op personen die niet zelf naar de Lage Landen kwamen, maar die wel aan bod kwamen in het kader van een ander evenement, zoals een hulde-concert.

Ook op de maandpagina 's staan een heleboel biografische gegevens over dergelijke personen. Zo bijvoorbeeld:

 

Laatst bijgewerkt op : 2012-05-18

Valid XHTML 1.0 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.