Geschiedenis-metaxas
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Griekenland

Deze pagina afdrukken

De Tweede Wereldoorlog en de Burgeroorlog

De dictatuur van Metaxas

De koning, bang voor het oprukkende communisme, grijpt naar de grote middelen: op 4 augustus 1936 begint de dictatuur van generaal Metaxas, die tot aan zijn dood in 1941 de absolute macht zou behouden. Het parlement wordt ontbonden, honderden politieke leiders, vakbondsmensen en communisten gearresteerd en in kampen gestopt. Stakingen zijn verboden en de politie is alomtegenwoordig.

Ook elders in Europa zijn ondertussen dictators aan de macht: Hitler uiteraard, maar ook Mussolini. Die laatste droomt van grote daden en van expansie van de Italiaanse invloedssfeer. Hij bezet Albanië in 1939, maar een gemakkelijke overwinning op het zwakke Griekenland zegt hem ook wel wat. Hij weet bovendien dat Metaxas onpopulair is en hij veronderstelt dat de Grieken hem wel als bevrijder zullen begroeten.

Hij probeert dus Griekenland tot een oorlog te provoceren, onder meer door het tot zinken brengen van de kruiser Elli die voor anker lag in de haven van het eiland Tinos. Dat gebeurt in 1940, uitgerekend op 15 augustus, het feest van de Panayiá, de Moeder Gods, waarvan Tinos een bedevaartsoord is. Metaxas ziet de bui wel hangen en houdt zich koest.

De Griekse kranten schrijven braaf wat de dictator hen dicteert: "De nationaliteit van de duiboot is onbekend". In werkelijkheid was uit de brokstukken van de torpedo's duidelijk gebleken dat ze van Italiaanse makelij waren. De bevolking liet zich niet om de tuin leiden. Bovendien: twee van de drie torpedo's misten het stilliggende doel.Alleen dat al wijst op Italianen, zeggen flauwe grappenmakers.

Een torpedo slaat in op de Elli, voor anker in de haven van Tinos
Historical and Etnological Society of Greece (IEEE). Reproduced with permission. © IEEE 1987
Affiche (52x73 cm), kort na de torpedering gemaakt in opdracht van het Ministerie van Pers en Toerisme

Inhoudsopgave

Vorige pagina
Onrust in Griekenland

Volgende pagina
Oorlog met Italië - "ochi"

Valid HTML 4.01 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.